Przejdź do głównej treści

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju: Leczenie szpitalne – programy lekowe


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 3 listopada 2023 r. zostały ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Leczenie szpitalne – programy lekowe:
  • Leczenie chorych na raka endometrium (ICD-10: C54)
  • Leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi
  • Leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE) (ICD-10: M32)

termin składania ofert upływa 17 listopada 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej