Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju Leczenie Szpitalne


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 18 września 2023 r. zostały ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Leczenie Szpitalne
    ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA

termin składania ofert upływa 2 października 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej