Przejdź do głównej treści

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21 kwietnia 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

  • chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym,
  • chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym,
  • chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym,
  • program lekowy - leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej.

Termin składania ofert upływa 9 maja 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej