Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 3 kwietnia 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne:


• IMMUNOLOGIA KLINICZNA – HOSPITALIZACJA
• ANGIOLOGIA – HOSPITALIZACJA
• ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA


termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2023 r.


Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.
https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej