Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 24 marca 2023 r. odwołaliśmy postępowania w rodzaju: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Wszystkie informacje o aktualnych postępowaniach konkursowych są dostępne w informatorze publicznym ŁOW NFZ. Prosimy o bieżące monitorowanie.

Źródło: Komisja konkursowa