Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 8 marca 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:

  • 03.4656.033.02 - PRZESZCZEPIENIE/WSPOMAGANIE SERCA

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Termin składania ofert upływa 29 marca 2023 r

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej