Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 7 marca 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:

  • Dermatologia i Wenerologia Specjalistyczna – Hospitalizacja
  • Chirurgia Onkologiczna Specjalistyczna – Hospitalizacja
  • Nefrologia Specjalistyczna – Hospitalizacja
  • Gastroenterologia Specjalistyczna - Hospitalizacja

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Termin składania ofert upływa 27 marca 2023 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej