Przejdź do głównej treści

Kontraktowanie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie : Program pilotażowy w Centrach Zdrowia Psychicznego


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w toku postępowania w celu zabezpieczenia świadczeń w zakresie: Program pilotażowy w Centrach Zdrowia Psychicznego dokonano pozytywnej oceny wniosku złożonego w Oddziale Funduszu przez wnioskodawcę: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, 91-229 Łódź ul. Aleksandrowska 159

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej