Skip to main content

Kontraktowanie

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie Szpitalne


 Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 26.09.2022 r. zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia postępowania kod

  • 05-22-000190/LSZ/03/9/03.4100.500.02/01w rodzaju: Leczenie szpitalne w zakresie KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ)

Rozstrzygnięcie ww. postępowania nastąpi w dniu 28.09.2022 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej