Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 74 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia  2 marca 2018 r. zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia postępowania kod 05-18-000080/LSZ/03/1/01 w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: okulistyka – zespół chirurgii jednego dnia, okulistyka – zespół chirurgii jednego dnia B18, B19

Nowy termin rozstrzygnięcia to 07.03.2018 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej