Skip to main content

Kontraktowanie

Zmiana terminu postępowaniu nr 05-17-000014/LSZ/03/1/01


Szanowni Państwo, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowania konkursowego o numerze 05-17-000014/LSZ/03/1/01

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia w/w postępowania został przedłużony do dnia 20 stycznia 2017r

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej