Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo medyczne – wyposażenie ambulansu w kapnometr oraz wielorazowy śpiwór bakteriostatyczny o wypełnieniu termoizolacyjnym syntetycznym

01.03.2019

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie Centrali NFZ zostało opublikowane Zarządzenie Nr 20/2019/DSM z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 14/2019/DSM z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Zarządzenie to wprowadza nowe brzmienie poz. 5.8.2 w załączniku nr 3, tj.:

 

1

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia wymagania wyposażenia medycznego środka transportu określonego w pkt. 5.7.12 Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2019/DSM spełnią wszystkie kapnometry, za pomocą których możliwy jest odczyt wartości liczbowej stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, zarówno kapnometry z wyświetlaczem numerycznym, jak i te z wyświetlaczem słupkowym i skalą numeryczną obok.

Kapnometr może występować jako oddzielne urządzenie oraz jako moduł innego sprzętu medycznego, np. defibrylatora lub respiratora. Może również łączyć pomiar EtCO2 z innymi funkcjami, np. z pomiarem pO2, czy częstości oddechów. Niezależnie od rodzaju urządzenia zespół ratownictwa medycznego przy pomocy kapnometru powinien mieć możliwość ciągłego monitorowania wartości liczbowej stężenia CO2 w wydychanym powietrzu.

 

Źródło: Wydział Ds. Służb Mundurowych