Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”

28.09.2023

Na podstawie ustawy o świadczeniach – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.
zm.) Łódzki OW NFZ w Łodzi, 90-032 Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 58

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie
edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”
na obszarze województwa łódzkiego.


Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów proszeni są o złożenie wniosków, w formie elektronicznej i papierowej.


Zapytanie ofertowe wraz z zaproszeniem do składania wniosków o zawarcie umowy jest w Publikatorze informacji o postępowaniach.


Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod numerem telefonu: 42 275 49 60.

Źródło: WŚOZ