Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla Świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

15.07.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wszystkie badania cytologiczne wykonane w I połowie 2009 roku należy sprawozdać i rozliczyć do 14 sierpnia 2009 r. Informacja w tej sprawie została zamieszczona w SIMP.


ŁOW NFZ przypomina także o bezzwłocznym zatwierdzaniu wyników badań w etapie diagnostycznym i etapie podstawowym po otrzymaniu wyniku w wersji papierowej.

Nawiązując do wcześniejszego komunikatu i pism w sprawie nie zakończonych procedur w SIMP, ŁOW NFZ wzywa do pilnego sfinalizowania ich dając w ten sposób możliwość przebadania się tym kobietom, wobec których, z różnych względów procedura pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego nie została doprowadzona do końca. Prosimy potraktować sprawę jako bardzo pilną.