Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenie świadczeń nielimitowanych za I kwartał 2024 r. – składanie wniosków

25.03.2024

W Portalu Świadczeniodawcy, w części => informacja o umowach => wnioski pojawiła się możliwość przekazania do oddziału elektronicznego wniosku o zapłatę za nadwykonania za świadczenia nielimitowane.

Przed przekazaniem wniosku prosimy o weryfikację sprawozdawanych świadczeń i poprawienie ewentualnych błędów. 

Złożenie elektronicznego wniosku za pomocą Portalu Świadczeniodawcy nie wymaga składania wersji papierowej lub przekazania go na adres poczty elektronicznej oddziału.

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na wygenerowane wnioski o aneks do planu FM, których funkcjonowanie pozostaje bez zmian.

Tylko wnioski o statusie „przekazany do OW” są możliwe do realizacji.

Źródło: Dział Planowania, Analiz Ekonomicznych i Migracji WEF