Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji i wczesnego wykrywania osteoporozy – aktualizacja listy rankingowej

29.11.2023

W nawiązaniu do komunikatu z 12 października 2023 r. informujemy, że na podstawie decyzji Ministra Zdrowia dokonano aktualizacji listy rankingowej na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875, ze zm.).

Strona Ministerstwa Zdrowia z aktualną listą rankingową zaakceptowanych wniosków.

Kontakt w sprawie:

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej,

tel.

  • 42 275 41 22,
  • 42 275 41 03.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej