Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dane gromadzone i przekazywane przez apteki do oddziałów wojewódzkich komunikatem elektronicznym LEK

26.09.2023

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w wyniku wprowadzenia zmian w systemie informatycznym NFZ jest możliwość sprawozdania danych z recept dotyczących leków, które zostały wydane pacjentowi bezpłatnie, w sytuacji zbiegu odpłatności B i uprawnienia dodatkowego S lub DZ.

W związku z powyższym zaleca się aptekom, które wygenerowały już szablon rozliczeniowy, przekazanie korekty danych w zakresie recept obarczonych błędem o kodzie sprawdzenia 61203005 dla komunikatu elektronicznego LEK, przekazanie ich ponownie do oddziałów wojewódzkich NFZ. 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przyjmować i finansować dane przekazane przez apteki (odpłatność B z uprawnieniem S i DZ) z realizacją według uprawnienia S lub DZ.

Jednocześnie informujemy, że dla wszystkich aptek dla których został już wygenerowany szablon za 17. okres tj. od 1 do 15 września 2023 r., okres rozliczeniowy zostanie otwarty, co umożliwi korektę danych. Apteki nie będą musiały występować do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o otwarcie okresu rozliczeniowego.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami