Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej za rok 2023 w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla umów wygasających 31.03.2023 r.

17.03.2023

W celu rozliczenia umów wygasających 31.03.2023 r. w rodzaju rehabilitacja lecznicza, prosimy Państwa o weryfikację i sprawozdanie zrealizowanych w ramach tych umów świadczeń opieki zdrowotnej do 11 kwietnia 2023 r.

12 kwietnia br. przeanalizujemy rzeczywiste wykonanie świadczeń sprawozdanych przez świadczeniodawców w stosunku do posiadanych środków finansowych w planach wygasłych umów.


Dotrzymanie przez Państwa ww. terminu pozwoli nam właściwie ocenić realizację zakończonych kontraktów.

Kontakt: 42 275 49 54


Źródło: Dział Planowania, Analiz Ekonomicznych i Migracji WEF