Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kursy Ministerstwa Zdrowia podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych

14.03.2023

Ministerstwo Zdrowia zaprasza do udziału w projekcie „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”,który został uruchomiony w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych przedstawicieli zawodów medycznych na terenie całego kraju.

 

Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń, które mają na celu wzbogacić system opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu czynności wykonywanych u pacjenta z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu.

 

Realizacja projektu przyczyni się tym samym do osiągnięcia celu szczegółowego zdefiniowanego jako Wdrożenie działań na rzecz wzmocnienia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia określonego w ramach Działania 7.1 - Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

 

Informacja, zaproszenie do KURSów PODNOSZących KWALIFIKACJE

 

Więcej informacji.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia