Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej za rok 2022

03.01.2023

Zgodnie z naszym komunikatem z 5 grudnia 2022 r. uprzejmie przypominamy Państwu, że 11 stycznia 2023 r. Łódzki OW NFZ będzie przeprowadzał analizę rzeczywistego wykonania świadczeń sprawozdanych do umów za rok 2022. Dotrzymanie przez Państwa ww. terminu pozwoli nam właściwie ocenić realizację zawartych w roku 2022 kontraktów.
Prosimy Państwa także o przekazywanie wygenerowanych elektronicznie wniosków o finansowanie świadczeń oznaczonych do Funduszu Medycznego.

 

Źródło: Dział Planowania, Analiz Ekonomicznych i Migracji WEF