Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

Przypomnienie o konieczności przekazywania zgodnych ze stanem faktycznym informacji o pierwszym wolnym terminie

22 sierpień 2022

Przypominamy o obowiązku sprawozdawania pierwszych wolnych terminów, które należy przekazywać każdego dnia roboczego, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Dane te publikowane są w

Informatorze o Terminach Leczenia na stronie internetowej Terminy Leczenia i powinny być zgodne z informacjami przekazywanymi przez rejestrację. Prosimy o rzetelne informacje.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej