Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Refundacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w I kwartale 2009 r.

19 maj 2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2009 r.