Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczanie umów realizowanych w 2021r., których okres rozliczeniowy zakończył się 31. 12. 2021 r.

25.01.2022

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 320 ze zm.) tj.:

  • § 27 ust. 2 - rozliczenie wykonania następuje najpóźniej w terminie 45 dni od upływu okresu rozliczeniowego, tj. 14 lutego 2022 roku;
  • § 23 ust. 1 - Świadczeniodawcom przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 9 lutego 2022 roku.

Po tych terminach wszystkie umowy, których okres rozliczeniowy zakończył się 31.12.2021r. pozostaną zablokowane co oznacza, iż nie będzie możliwe dopisywanie świadczeń i dokonanie rozliczeń.

 Źródło: Dział Rozliczania Umów WEF