Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Finansowanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

28.12.2021

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 r. testy diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2, których wykonanie zlecone zostało w systemie EWP, finansowane będą na podstawie zarządzenia nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Więcej informacji na temat finansowania ww. testów, sposobu rozliczenia należności za wykonanie testów oraz zasad składania wniosku o wpisanie na wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej NFZ.

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej