Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego

17 czerwiec 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego”.

Więcej informacji nt. programu na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego