Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia1 od dnia 31 marca 2021 r. zmianie ulegają wzory oświadczeń składane przez świadczeniobiorców bądź ich opiekunów prawnych w przypadku gdy system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń pomimo jego posiadania przez pacjenta.

Dotychczasowe wzory oświadczeń mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

---------------------------------------------------------

1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 475)

Źródło: WOAG