Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zgłaszanie informacji o liczbie etatów ratowników medycznych do ŁOW NFZ wg stanu na dzień 1 kwietnia 2021 r.

01 kwiecień 2021

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż na podstawie § 1 pkt 1 b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 2304) Świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne zobowiązani są do przekazania w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r. informacji według stanu na dzień 1 kwietnia 2021 o liczbie etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych oraz pielęgniarek systemu, określonych w powyższym rozporządzeniu.

 

Powyższe informacje Świadczeniodawca powinien wysłać od 01.04.2021 r. do 14.04.2021 r. za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy. Funkcjonalność jest dostępna w zakładce „Umowy na realizacje świadczeń”, następnie „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów…”

 

W następnej kolejności w sekcji „Dodawanie nowego wniosku” należy wybrać umowę, dla której chcecie Państwo stworzyć wniosek z informacją, a następnie określić dla niego odpowiednią akcję (w tym przypadku „01.04.2021–14.04.2021) zobowiązanie ratowników medycznych”. Klawiszem „Dodaj” tworzy się nowy wniosek, który pojawia się na liście u dołu ekranu. Dla danego wniosku klawiszem „Szczegóły” przechodzimy do okna dodawania personelu i przekazania gotowego wniosku do Funduszu. Na podstawie przekazanych do ŁOW NFZ danych zostaną przygotowane aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Kontakt:

  • 42 275 41 54
  • 42 275 48 85
  • 42 275 48 84
  • 42 275 48 81

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej