Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy

22.12.2020

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, iż do dnia 31 grudnia 2020 r. będzie można zrealizować zlecenia:

  • wystawione,
  • wystawione i potwierdzone

na starym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678).

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy należy realizować według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555).

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096).

Źródło: Centrala NFZ