Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dyrektor ŁOW NFZ zaprasza podmioty, które wykonują działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień

17.12.2020

Ogłoszenie Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 18 grudnia 2020 r.

 

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

 1. Zadania podmiotów
 2. Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień w populacji, zgodnie z kolejnością szczepień określoną w Narodowym Programie Szczepień, na terenie poniżej wymienionych gmin:

  • Powiat bełchatowski, kod terytorialny 100101, gmina miasto BEŁCHATÓW
  • Powiat bełchatowski, kod terytorialny 100102, gmina wiejska BEŁCHATÓW
  • Powiat bełchatowski, kod terytorialny 100103, gmina wiejska DRUŻBICE
  • Powiat bełchatowski, kod terytorialny 100105, gmina wiejska KLUKI
  • Powiat brzeziński, kod terytorialny 102102, gmina wiejska BRZEZINY
  • Powiat kutnowski, kod terytorialny 100203, gmina wiejska DĄBROWICE
  • Powiat kutnowski, kod terytorialny 100205, gmina wiejska KRZYŻANÓW
  • Powiat kutnowski, kod terytorialny 100206, gmina wiejska KUTNO
  • Powiat kutnowski, kod terytorialny 100207, gmina wiejska ŁANIĘTA
  • Powiat kutnowski, kod terytorialny 100209, gmina wiejska OPORÓW
  • Powiat łaski, kod terytorialny 100301, gmina wiejska BUCZEK
  • Powiat łaski, kod terytorialny 100302, gmina miejsko-wiejska ŁASK
  • Powiat łaski, kod terytorialny 100305, gmina wiejska WODZIERADY
  • Powiat łęczycki, kod terytorialny 100405, gmina wiejska ŁĘCZYCA
  • Powiat łowicki, kod terytorialny 100503, gmina wiejska CHĄŚNO
  • Powiat łowicki, kod terytorialny 100507, gmina wiejska ŁOWICZ
  • Powiat łódzki wschodni, kod terytorialny 100602, gmina wiejska ANDRESPOL
  • Powiat łódzki wschodni, kod terytorialny 100603, gmina wiejska BRÓJCE
  • Powiat łódzki wschodni, kod terytorialny 100608, gmina wiejska NOWOSOLNA
  • Powiat opoczyński, kod terytorialny 100701, gmina wiejska BIAŁACZÓW
  • Powiat opoczyński, kod terytorialny 100703, gmina wiejska MNISZKÓW
  • Powiat opoczyński, kod terytorialny 100704, gmina miejsko-wiejska OPOCZNO
  • Powiat opoczyński, kod terytorialny 100708, gmina wiejska ŻARNÓW
  • Powiat pajęczański, kod terytorialny 100901, gmina miejsko-wiejska DZIAŁOSZYN
  • Powiat pajęczański, kod terytorialny 100903, gmina wiejska NOWA BRZEŹNICA
  • Powiat pajęczański, kod terytorialny 100906, gmina wiejska SIEMKOWICE
  • Powiat pajęczański, kod terytorialny 100907, gmina wiejska STRZELCE WIELKIE
  • Powiat piotrkowski, kod terytorialny 101003, gmina wiejska GORZKOWICE
  • Powiat piotrkowski, kod terytorialny 101004, gmina wiejska GRABICA
  • Powiat piotrkowski, kod terytorialny 101006, gmina wiejska MOSZCZENICA
  • Powiat piotrkowski, kod terytorialny 101010, gmina wiejska WOLA KRZYSZTOPORSKA
  • Powiat radomszczański, kod terytorialny 101202, gmina wiejska DOBRYSZYCE
  • Powiat radomszczański, kod terytorialny 101212, gmina wiejska RADOMSKO
  • Powiat rawski, kod terytorialny 101302, gmina miejsko-wiejska BIAŁA RAWSKA
  • Powiat rawski, kod terytorialny 101304, gmina wiejska RAWA MAZOWIECKA
  • Powiat sieradzki, kod terytorialny 101406, gmina wiejska GOSZCZANÓW
  • Powiat sieradzki, kod terytorialny 101408, gmina wiejska SIERADZ
  • Powiat sieradzki, kod terytorialny 101409, gmina miejsko-wiejska WARTA
  • Powiat sieradzki, kod terytorialny 101411, gmina miejsko-wiejska ZŁOCZEW
  • Powiat skierniewicki, kod terytorialny 101501, gmina wiejska BOLIMÓW
  • Powiat skierniewicki, kod terytorialny 101507, gmina wiejska NOWY KAWĘCZYN
  • Powiat skierniewicki, kod terytorialny 101508, gmina wiejska SKIERNIEWICE
  • Powiat tomaszowski, kod terytorialny 101608, gmina wiejska RZECZYCA
  • Powiat tomaszowski, kod terytorialny 101609, gmina wiejska TOMASZÓW MAZOWIECKI
  • Powiat wieluński, kod terytorialny 101701, gmina wiejska BIAŁA
  • Powiat wieluński, kod terytorialny 101704, gmina wiejska MOKRSKO
  • Powiat wieruszowski, kod terytorialny 101807, gmina miejsko-wiejska WIERUSZÓW
  • Powiat zduńskowolski, kod terytorialny 101903, gmina wiejska ZAPOLICE
  • Powiat zduńskowolski, kod terytorialny 101904, gmina wiejska ZDUŃSKA WOLA
  • Powiat zgierski, kod terytorialny 102002, gmina miasto OZORKÓW
  • Powiat zgierski, kod terytorialny 102004, gmina miejsko-wiejska ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
  • Powiat zgierski, kod terytorialny 102005, gmina wiejska GŁOWNO
  • Powiat zgierski, kod terytorialny 102007, gmina wiejska PARZĘCZEW
  • Powiat zgierski, kod terytorialny 102008, gmina miejsko-wiejska STRYKÓW

  z wyłączeniem pracowników i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), zgodnie z następującymi założeniami i wymaganiami.

 3. Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?
 4. Do udziału w programie może zostać zakwalifikowany podmiot leczniczy albo praktyka zawodowa, w szczególności świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczeniodawca POZ),spełniający następujące warunki:
  • posiada ważny wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RWDPL);
  • posiada lub zadeklaruje dysponowanie, na dzień 28 grudnia 2020 r., potencjał osobowy i lokalowy do utworzenia (wydzielenia) zespołów szczepiących na terenie gmin wskazanych w punkcie 1 i spełnienia wymagań określonych w punktach 2-7
  • podmiot jest podłączony lub zadeklaruje podłączenie do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia CEZ), oraz zadeklaruje używanie udostępnionych przez CEZ systemów do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji (przy pomocy indywidualnych kont dostępowych);

 5. Wymagania organizacyjne:
 6. • prowadzenie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, dla których nie wskazuje się minimalnej liczby dni prowadzenia szczepień;
  • prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy (w szczególności w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień);
  • opcjonalnie – prowadzenie szczepień obejmujących organizację transportu z miejsca zamieszkania/pobytu i odwiezienie po szczepieniu osób, którym stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień;
  • zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, których przedmiotowe minimum deklarowanej zdolności nie obowiązuje;
  • organizacja procesu szczepienia powinna uwzględniać separację osób szczepionych od pozostałych pacjentów, co może być realizowane poprzez wyodrębnienie lokalu i ciągów komunikacyjnych lub rozdzielenie harmonogramów przyjęć;
  • wykorzystanie systemu informatycznego udostępnionego przez CEZ do obsługi skierowań, rejestracji pacjentów, ewidencji szczepień i dystrybucji szczepionek – wymagany jest dostęp do komputera z dostępem do internetu.

 7. Wymagania osobowe (dla jednego zespołu szczepiącego, dotyczy także zespołów mobilnych):
 8. • lekarz lub felczer, pielęgniarka lub położna lub higienistka szkolna lub ratownik medyczny lub osoba wykonująca inny zawód medyczny posiadająca wymagane uprawnienia i kwalifikacje;
  • kwalifikacji do szczepienia i zaszczepienia może dokonywać ta sama osoba (lekarz).

 9. Warunki lokalowe i wyposażenie punktu szczepień:
 10. • wyodrębnione stanowiska: punkt badań, stanowisko szczepień, poczekalnia dla osób szczepionych (punkt badań i stanowisko szczepień, powinny być oddzielone, co najmniej parawanem);
  • co najmniej jedna umywalka z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, toalety dla personelu i pacjentów w miejscu udzielania świadczenia.

 11. Wyposażenie ambulatoryjnego punktu szczepień:
 12. (dotyczy także pomieszczeń czasowo przystosowanych do udzielania szczepień):
  • sprzęt biurowy (biurko, krzesła dla lekarza, pielęgniarki i osoby szczepionej, szafka/pudełko na dokumentację medyczną, telefon);
  • sprzęt komputerowy (komputer, drukarka) z dostępem do Internetu;
  • kozetka lekarska (zalecana);
  • szafka/stolik na artykuły sanitarne i inne materiały medyczne;
  • stolik do przygotowania szczepionki;
  • zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych);
  • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;
  • stetoskop;
  • środki do odkażania i dezynfekcji;
  • środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych;
  • termometr;
  • lodówka, urządzenie chłodnicze – z wolną przestrzenią do przechowywania szczepionek;
  • pojemniki na odpady medyczne (z tworzywa sztywnego, odpornego na przekłucie lub przecięcie, pojemnika jednorazowego użycia (zabezpieczenie odpadów medycznych oraz zapewnienie ich odbioru i utylizacji).

 13. Wyposażenie mobilnego punktu szczepień:
 14. • zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych);
  • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;
  • pojemnik do przechowywania szczepionki;
  • stetoskop;
  • środki do odkażania i dezynfekcji;
  • środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych;
  • termometr;
  • dostęp do sprzętu komputerowego (laptop, drukarka) z dostępem do Internetu.

 15. Podstawowe zasady realizacji szczepień:
 16. • w punkcie szczepień wyznaczona jest osoba koordynująca ich wykonywanie, zapraszająca poszczególne osoby do poczekalni i pilnująca zachowania dystansu pomiędzy osobami się w niej znajdującymi;
  • osoba wchodząca do poczekalni dezynfekuje dłonie;
  • między osobami w poczekalni powinna być zapewniona odległość min. 1,5 m;
  • osoba wchodząca do poczekalni oraz gabinetu ma osłonę ust i nosa;
  • poczekalnia wietrzona jest raz na 1h w sposób pośredni lub bezpośredni;
  • pomieszczenie w którym jest wykonywane szczepienie oraz punkt badań są wietrzone raz na 1h przez co najmniej 5 minut.;
  • punkt badań i stanowisko szczepień są na bieżąco dezynfekowane;
  • raz na godzinę dezynfekuje się klamki, poręcze, oparcia krzeseł, podłogę w poczekalni;
  • miedzy osobą badaną a szczepioną należy zapewnić odstęp, w tym z użyciem parawanów czy przesłon, zapewniających intymność podczas szczepienia;
  • osoba przed szczepieniem wypełnia w poczekalni ankietę lub przynosi ją wypełnioną ze sobą.

 17. Procedura naboru
 18. Podmioty, zgłaszają swoją aplikację za pomocą formularza zgłoszeniowego, jednocześnie oświadczając, że spełnią wymagania. Pierwszeństwo w procesie kwalifikacji mają świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zakwalifikowane podmioty zostaną umieszczone na wykazie (lub w zaktualizowanym wykazie), o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej ustawą, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektor OW NFZ w porozumieniu z wojewodą. Wykaz jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ i Dzienniku Urzędowym Wojewody.

 19. Wynagrodzenie
 20. Za udział w programie świadczeniodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości:
  • 61,24 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień bez transportu pacjenta;
  • 68,15 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień z uwzględnieniem transportu pacjenta na szczepienie;
  • 95,70 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu zamieszkania pacjenta;
  • 73,19 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu zamieszkania pacjenta w przypadku więcej niż 5 pacjentów przebywających pod jednym adresem.

 21. Sposób rozliczenia należności za szczepienia
 22. • stawki, o których mowa w punkcie 10 zostaną ujęte w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 9 ust. 3 ustawy);
  • podmioty wykonujące szczepienia będą rejestrować ich wykonanie w systemie CEZ;
  • za wykonane uznaje się szczepienie zakończone wypełnieniem karty szczepienia;
  • dane o wykonanych szczepieniach będą przekazywane przez CEZ do NFZ;
  • podmioty wykonujące szczepienia będą wystawiać rachunek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ za wykonane i zarejestrowane w systemie CEZ szczepienia przeciwko SARS- CoV-2 w terminach określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ (raz na miesiąc lub częściej za zgodą dyrektora OW NFZ);
  • oddział wojewódzki NFZ będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie złożonych rachunków na wskazane konto bankowe podmiotu.

 23. Informacje o sposobie zgłoszenia:
 24. • formularz zgłoszenia w postaci pliku „Formularz zgłoszeniowy”.xls jest dostępny pod treścią ogłoszenia;
  • wypełnienie i przesłanie formularza jest jednocześnie oświadczeniem o spełnieniu lub deklaracji spełniania warunków w wymaganym terminie i przyjęciu warunków finansowania szczepień;
  • zgłoszenia (wyłącznie przy pomocy formularza umieszczonego na stronie internetowej), będą przyjmowane do dnia 22 grudnia 2020 r., zgłoszenia po tej dacie będą rozpatrywane wg bieżących potrzeb;
  • wypełnione formularze należy kierować na dedykowany adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • zgłoszenia świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są rozpatrywane w pierwszej kolejności;
  • zgłoszenia zostaną rozpatrzone do dnia 24 grudnia 2020 r.;
  • ewentualne zmiany (przedłużenie) terminów, dostosowania do wymagań, składania zgłoszeń i ich rozpatrywania będą przedmiotem odrębnych ogłoszeń;
  • o wyniku kwalifikacji podmioty zostaną poinformowane indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli podmiot leczniczy złożył już aplikację w odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i chciałby dokonać modyfikacji (zmiany) tego zgłoszenia poprzez dodanie nowego punktu szczepień (miejsca) zlokalizowanego na terenie gmin określonych w tym ogłoszeniu powinien złożyć ponownie nowe zgłoszenie.


Wszystkie poprzednie zgłoszenia zachowują ważność.

 

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Aneta Zapart

 

 Źródło: rzecznik prasowy