Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na 2021 rokw rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

13 listopad 2020

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje Świadczeniodawcę realizującego umowę wieloletnią o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2021 rok. Jednocześnie informujemy, że propozycje kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy zostały przesłane do Świadczeniodawcy w dniu 29 października 2020 r.

 

Aktualizację należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

 

W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

  • uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI,
  • wygenerowania i pobrania aktualnej wersji profilu świadczeniodawcy
  • pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich
  • pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO, następnie zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na 2021 rok
  • przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji elektronicznej.

 

Dokumentację aktualizacyjną wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 20 listopada 2020 roku Łódzki OW NFZ dokona weryfikacji przekazanych przez Państwa danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w w/w rodzaju i danym zakresie świadczeń. Pozytywny wynik tej weryfikacji skutkować będzie przygotowaniem i przekazaniem Państwu aneksu do umowy, zawierającego w szczególności ustalenie kwoty zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy w kolejnym okresie rozliczeniowym.

 

Ponadto informujemy, że wraz z ofertą aktualizacyjną należy przesłać pisemne oświadczenie:

  • oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów;
  • oświadczenie o realizowaniu świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych
  • wniosek w sprawie rachunku bankowego wygenerowany z systemu informatycznego do obowiązującej umowy

 

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

Źródło: Wydział Służb Mundurowych – Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego