Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

WAŻNE! Udzielanie świadczeń w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

30 październik 2020

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Udzielenie świadczenia pacjentowi w powyższym stanie nie może być zależne od faktu rozpoznania u tego pacjenta choroby zakaźnej.

Źródło: Centrala NFZ