Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przedłużenie okresu rozliczeniowego

02.10.2020

Od 6 października br. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przyjmował wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego w umowach na udzielanie świadczeń medycznych. Wnioski mogą składać świadczeniodawcy, którzy w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19, nie mogli w pełni zrealizować świadczeń objętych umową. Okres rozliczeniowy zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021 roku

Więcej czasu na rozliczenie zakontraktowanych świadczeń umożliwi pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązania.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego jest możliwe na podstawie przepisów:

1. Ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493).

Art. 136c ust. 2. Wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia ustala się za okres rozliczeniowy określony w umowie.

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548).

§ 2. Na wniosek świadczeniodawcy, okres rozliczeniowy określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończący się w 2020 r. może zostać przedłużony, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Zasady przedłużania okresu rozliczeniowego

  • Przedłużenie okresu rozliczeniowego następuje na wniosek świadczeniodawcy (elektroniczny) przekazywany przez Portal Świadczeniodawcy/SZOI. System pozwoli na złożenie wniosku od 6 października br.
  • Przedłużenie okresu rozliczeniowego dotyczy całej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wszystkich zakresów świadczeń), w typach umów wskazanych poniżej.
  • Okres na jaki następuje przedłużenie okresu rozliczeniowego to 30.06.2021 r.
    We wszystkich umowach 03/8 - Leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) okres rozliczeniowy jest przedłużany do 30.06.2021 r.

Typy umów, w których możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego:
1.    02/1 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach
2.    02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne
3.    03/1 - Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne
4.    03/3 - Leczenie szpitalne - chemioterapia
5.    03/4 - Leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa
6.    03/5 - Leczenie szpitalne - programy lekowe
7.    03/6 - Leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
8.    03/8 - Leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)
9.    03/9 - Leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe
10.    04/1 - Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
11.    05/1 - Rehabilitacja lecznicza - bez rehabilitacji stacjonarnej
12.    07/1 - Leczenie stomatologiczne
13.    10/1 - Profilaktyczne programy zdrowotne
14.    11/1 - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
15.    11/2 - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Teleradioterapia stereotaktyczna/Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/ Teleradioterapia protonowa/ Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (TS/KLWSW/TP/KLRP-1)
16.    11/3 - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - pompa baklofenowa
17.    14/1 - Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
18.    15/1 - Opieka paliatywna i hospicyjna

Źródło: Centrala NFZ