Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy w POZ

10 lipiec 2020

Informujemy, że 30 czerwca 2020 roku w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 1143). Określone w rozporządzeniu wzory deklaracji obowiązują od 1 lipca 2020 roku.

Jednakże, 2 lipca 2020 roku w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.1182), umożliwiające do odwołania składanie przez pacjentów deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, również wg wzoru obowiązującego poprzednio, tj. od 1 października 2018 r.

Zapoznaj się z nowymi wzorami deklaracji wyboru świadczeniodawcy w POZ

Źródło: Centrala NFZ