Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wnioski o podwyżki dla lekarzy specjalistów za okres lipiec – grudzień 2020r.

01 lipiec 2020

Podwyżki wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r.

 

Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przypomina, iż w związku z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r, o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532), udostępnione zostało Państwu narzędzie sprawozdawcze służące przekazaniu do NFZ liczby lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, oraz zbiorczo kwoty niezbędnej do zapewnienia im wzrostu wynagrodzeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

 

Aby przekazać sprawozdanie do ŁOW NFZ należy w Portalu Świadczeniodawcy przejść do sekcji: „Umowy na realizacje świadczeń”, a następnie wybrać opcję „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów, ratowników medycznych itp.”

 

Datą końcową na przesłanie do NFZ powyższych informacji jest dzień 21 lipca 2020 r.

 

Instrukcja obsługi narzędzia sprawozdawczego została dołączona do powyższego komunikatu.

 

Uwaga!
Powyższa funkcjonalność sprawozdawcza została uruchomiona dla świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych.

 

W wypadu wystąpienia wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

  • 42 275 48 81,
  • 42 275 48 85,
  • 42 275 41 54.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej