Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na wyroby medyczne

26 czerwiec 2020

Łódzki OW NFZ w Łodzi informuje, że od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązywał uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.

Uproszczony wzór obowiązuje w przypadku kontynuacji zlecenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. Poz. 28)- wzór w załączniku do rozporządzania (w załączeniu).

Dodatkowo przypominamy, że obowiązuje nowy druk zlecenia oraz zasady wystawiania i weryfikacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne powinna się odbywać za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu u Świadczeniodawcy bez konieczności wizyty pacjenta w NFZ zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2020 r. Poz. 357).

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców