Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Program szczepień przeciw grypie - konkurs ofert

27 maj 2020

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zaprasza do udziału w konkursie ofert.

Konkurs dotyczy realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego” w 2020 r.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Źródło: UMWŁ