Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zgłaszanie informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych do ŁOW NFZ wg stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r.

01.04.2020

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż 28 marca 2020 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 547).

 

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż na podstawie § 2 ust. 1 w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia Świadczeniodawcy posiadający umowę z ŁOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (nie dotyczy POZ) zobowiązani są do przekazania informacji, według stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

Powyższe informacje Świadczeniodawca winien przedstawić od 01.04.2020 r. do 14.04.2020 r. za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy. Funkcjonalność jest dostępna w zakładce „Umowy na realizacje świadczeń”, następnie „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów…”

 

Prosimy o rzetelne i dokładne sprawdzenie wysyłanych danych przed przekazaniem do ŁOW NFZ. Informujemy, że nie będzie możliwości odblokowania źle przekazanych informacji.

 

Na podstawie przekazanych do ŁOW NFZ danych zostaną przygotowane zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Kontakt:

  • 42 275 41 54
  • 42 275 48 85
  • 42 275 48 84
  • 42 275 48 81

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej