Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców POZ - składanie wniosków o zawarcie umów o potwierdzanie w imieniu NFZ profilu zaufanego

11 luty 2020

W związku z wejściem w życie zarządzenia Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania wniosków o zawarcie umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego.

 

Świadczeniodawcy zainteresowani zawarciem umów proszeni są o złożenie w Kancelarii ŁOW NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 wniosków o zawarcie umowy, wraz z wnioskami w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu NFZ.

 

Wniosek o uprawnienia należy złożyć w dwóch egzemplarzach, z uwagi na fakt, iż po podpisaniu umowy, wnioski o uprawnienia stają się załącznikami do umowy. Warunki zawierania (w tym wzory wniosków) i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego przez świadczeniodawcę określa poniższe zarządzenie.

 

Zarządzenie Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego.

 

Lista dokumentów, z którymi należy się zapoznać w przypadku zawarcia umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego:

 1. https://pz.gov.pl/pz/help
  Instrukcja Użytkownika PZ
  Instrukcja dla Osoby Potwierdzającej PZ
  Procedury – Punkty Potwierdzające
 2. https://www.gov.pl/web/mswia/weryfikacja-autentycznosci-dokumentow
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników z dnia 5 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627)
 6. Załącznik do zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego - Instrukcja zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona naruszenia ochrony danych osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profile zaufane.

 

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców