Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dostęp do systemu eZWM dla świadczeniodawców

23.12.2019

Niniejszym przedstawiamy Państwu informacje na temat zasad dostępu do systemu wspierającego procesy elektronicznego potwierdzania zleceń na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne, który zostanie udostępniony świadczeniodawcom wypisującym oraz realizującym ww. zlecenia od 1 stycznia 2020.

Instrukcja logowania do systemu eZWM w załączeniu do komunikatu