Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zawarcie umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów

02 grudzień 2019

W związku z publikacją Zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r., w sprawie warunków zawierania i realizacji umów
o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza do zapoznania się z treścią ww.  Zarządzenia oraz składania wniosków o zawarcie przedmiotowych umów

Wnioski określone wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia należy składać w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58 (kancelaria) w zamkniętych kopertach z dopiskiem POZ – Internetowe Konto Pacjenta, w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.

Wnioski o zawarcie ww. umowy rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Oddziału Funduszu, do wysokości środków finansowych przyznanych Oddziałowi Funduszu na ten cel.

Dział POZ oraz ZAO (tel. kontaktowy: 42 275 41 67; 275 41 42)

 Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej