Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Harmonogramy przyjęć – fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa

21 listopad 2019

Wszyscy Świadczeniodawcy posiadający umowę z ŁOW NFZ dla świadczeń sprawozdawanych w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu (AP-KOLCE), zobowiązani są do prowadzenia kolejek - harmonogramów przyjęć, w tym listy oczekujących w czasie rzeczywistym.

Nowe świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej, przy realizacji których będą prowadzone od 1 stycznia 2020 r. harmonogramy przyjęć w aplikacji (AP-KOLCE) mają poniższe kody:

  • 71006 FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • 71007 FIZJOTERAPIA DOMOWA

 

Od 15 listopada 2019 r. została udostępniona w aplikacji AP-KOLCE możliwość założenia harmonogramów przyjęć na fizjoterapię (fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa).

Do dnia 1 stycznia 2020 r. świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń mają obowiązek wprowadzić do aplikacji udostępnionej przez Fundusz dane osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji AP-KOLCE przez świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie fizjoterapii wymagane jest nadanie przez nich odpowiednich uprawnień administratorowi oraz operatorom. Sposób ich nadania opisany jest na stronach 5-8 Instrukcji użytkownika aplikacji AP-KOLCE, dostępnej pod adresem:

https://dilo.nfz.gov.pl/ap-kolce/app/AP-KOLCE_inst_uzyt.pdf

 

W instrukcji wyjaśnione jest także w jaki sposób założyć harmonogramy przyjęć oraz jak korzystać z aplikacji.

Po zasileniu harmonogramów przyjęć danymi o pacjentach uruchomiona zostanie przygotowywana aktualnie procedura wykreślania pacjentów z wielokrotnymi wpisami na fizjoterapię ambulatoryjną i fizjoterapię domową.

Poniżej odnośnik do § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207) w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001207

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej