Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Stomatologia – zarządzenie 120/2019/DSOZ

19 wrzesień 2019

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia nr 120/2019/DSOZ z dnia 11 września 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów: od dnia 19 września 2019 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (42 275 40 66; 42 275 40 11)

 

Źródło: Dział Obsługi Umów