Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

20 sierpień 2019

Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje, że stwierdził liczne nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), co uniemożliwia przeprowadzenie poprawnej analizy przekazywanych przez Świadczeniodawców danych.

 

Przypominamy, że przekazanie przez Świadczeniodawcę niekompletnych dokumentów rozliczeniowych lub przedstawienie dokumentów sporządzonych w sposób nieprawidłowy i nierzetelny może spowodować wstrzymanie rozliczenia wykonanych świadczeń. W związku z tym wzywamy do zwrócenia uwagi na poprawność danych przekazywanych w raporcie statystycznym, w szczególności w odniesieniu do czasu pobytu pacjenta na SOR, obejmującym dane dotyczące udzielonego świadczenia wskazujące datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym:

  • przyjęcia pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego,
  • wypisu pacjenta ze szpitalnego oddziału ratunkowego,
  • przekazania pacjenta do oddziału szpitalnego – w przypadku udzielania świadczenia przez szpitalny oddział ratunkowy.

 

Jednocześnie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia planuje w najbliższym czasie rozszerzenie zakresu weryfikacji sprawozdawanych danych przez wdrożenie nowych reguł walidacji i weryfikacji dotyczących danych świadczeń opieki zdrowotnej. Ma to na celu ujednolicenie zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ weryfikacji danych sprawozdawczych oraz umożliwienie uporządkowania prowadzonej sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej