Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podstawowa Opieka Zdrowotna – zarządzenie Prezesa NFZ nr 92/2019/DSOZ

22.07.2019

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 92/2019/DSOZ z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie: podstawowa opieka zdrowotna,

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 22 lipca 2019 r.:
- w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (42 275 40 66; 42 275 40 11),
- we właściwych miejscowo Delegaturach:
•    Umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl.Wojewódzki 3;
tel. 42 275 41 30
•    Umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, ul.Jagiellońska 29;
tel. 42 275 41 35
•    Umowy zaczynające się od cyfr 054 w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al.Armii Krajowej 15;
tel. 42 275 41 15
Prosimy o pilne podpisanie aneksów do 26 lipca 2019r. (podpisanie aneksów w tym terminie umożliwi wygenerowanie szablonów wg stawek wynikających z ww Zarządzenia).

Źródło: WEF