Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ustalenie taryfy świadczeń - radioterapia

25.06.2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  informuje, że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących radioterapię chorób nowotworowych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od dnia 19 czerwca 2019 roku”.

Źródło: Centrala NFZ