Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Termin sprawozdawczości w związku z dodatkowymi środkami dla ratowników medycznych

11 styczeń 2019

W związku z ogłoszeniem w dniu 8 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2019 poz. 34), informujemy, iż w wyniku problemów technicznych uniemożliwiających poprawne złożenie przez świadczeniodawców sprawozdania dotyczącego wzrostu wynagrodzeń dla ratowników medycznych termin składania powyższego sprawozdania został przedłużony do dnia 18.01.2019 r.

W wypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numery telefonu:

  • 42 275 48 84,
  • 42 275 48 81,
  • 42 275 41 54.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej