Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo medyczne – wykaz ogłoszonych postępowań

18.02.2009

W związku z trudnościami filtrowania ogłoszonych na Portalu ŁOW NFZ postępowań, poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Ratownictwo medyczne

na okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31grudnia 2009 r.

 

załączamy wykaz postępowań ogłoszonych dla poszczególnych Rejonów operacyjnych, który ułatwi wyszukiwanie interesującego ogłoszenia.

Ponownie zapraszany do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 19 lutego 2009 r. o godz. 11:00 w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w budynku przy ul. Kopcińskiego 56 II piętro pokój 218.