Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie stomatologiczne oraz zaopatrzenie w wyroby medyczne – umowy 2019 r.

17.12.2018

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisywania aneksów do umów na 2019 r. w rodzaju:

  • leczenie stomatologiczne
  • zaopatrzenie w wyroby medyczne

Wydawanie aneksów rozpoczniemy od dnia 18 grudnia 2018 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (tel. 42 275 40 11; 42 275 49 77; 42 275 40 66).  Aneksów nie wysyłamy pocztą !

Źródło: Dział Obsługi Umów