Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przesunięcie środków finansowych – rozliczenie roku 2018 (zgodnie z OWU)

05.12.2018

Z uwagi na kończący się okres rozliczeniowy obowiązujących umów, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, przypomina o możliwości złożenia wniosku o przesunięcia środków finansowych, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów.

 

Propozycję przesunięć należy składać w kancelarii ŁOW NFZ (Łódź, ul. Kopcińskiego 58) lub na nr faksu 42 275 40 61 w terminie do dnia 15 grudnia 2018r.

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy