Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na 2019 – przesyłanie zmian w potencjale

27 listopad 2018

W związku z procesem przygotowywania aneksów do umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2019 rok Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zmiany w potencjale przesłane do dnia 29 listopada do obowiązujących umów na 2018 rok zostaną uwzględnione w aneksach na 2019 rok. Dane o zmianach w potencjale przesłane po tej dacie nie zostaną uwzględnione w umowach na 2019 rok. Konieczne będzie przesłanie ponownie tych danych już po podpisaniu aneksu do umowy na 2019 rok.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej